MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

Blasus Training Restaurant

Masnachol

Blasus Training Restaurant

Y Gyfrinach Orau yng Nghastell-nedd Y Bwyty Hyfforddi yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot

Mae Blasus, sef yr hen Fwyty Paragon gynt, yn fwyty unigryw sydd wedi bod yn hyfforddi myfyrwyr a gwasanaethu’r gymuned am dros 25 mlynedd.

Ynghudd yn ein Campws Castell-nedd, byddwch yn mwynhau prynhawn neu noson o fwyd cain yn ein bwyty traddodiadol ac eto’n gyfoes.
Mae ein bwyty arobryn yn darparu safonau uchel o letygarwch proffesiynol ar gyfer ein myfyrwyr a’n gwesteion.

Mae ein lolfa goffi anffurfiol yn cynning croeso cynnes a chyfeillgar i chi wrth i chi eistedd yn ol yn eich cadair ac ymlacio. Mae bwydlen y lolfa yn cynnig diodydd poeth, teisiennau a byrbrydau amrywiol.
 

Oriau Agor


Cinio Gril a Bistro - Canol dydd
Dydd Mercher a dydd Iau

Cinio Bwyd Cain -
Canol dydd, dydd Gwener

Cinio Chwe Chwrs pob nos Fercher o
6 o’r gloch

Lolfa Goffi -
dydd Llun i ddydd Gwener 10yb - 1.30yp