MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

Reds Commercial Salons

Masnachol

Salonau Masnachol Reds

Mae ein salonau masnachol yn agored i'r cyhoedd ac maent yn cynnig ystod eang o wasanaethau trin gwallt a harddwch. Er y bydd myfyrwyr yn gweithio arnoch, fe'ch sicrheir bod tiwtoriaid yn gwylio popeth, a dim ond y rheini rydym ni'n teimlo eu bod yn hyderus ac yn gymwys sy'n gweithio ar gleientiaid sy'n ymweld.

Rhestr Brisiau

Gwasanaethau Trin Gwallt

Chwyth-sychu neu set   £3.00
Trin Steil Hir   £5.00
Toriadau o £3.50
Cynnyrch Steilio   £1.00
Pyrmiau o £15.00
Atgyffwrdd lliw o £12.00
Lliw pen llawn o £15.00
Aroleuadau / Isoleuadau o £15.00
Sleisiau Unigol   £1.00
Cywiro Lliw o £20.00
Triniaeth Lyfnhau   £7.50
  • Ar gyfer yr holl brosesau lliwio, bydd angen prawf croen ar gleientiaid 24-48 awr cyn yr apwyntiad
  • Rhaid i gleientiaid fod yn ymwybodol y bydd y prisiau yn cael eu haddasu yn ôl yr amser a faint o gynnyrch a ddefnyddir yn y broses.

Prisiau Harddwch

Newid Gwedd heb lawdriniaeth (10)   £120.00
Triniaethau arbenigol From £12.00
Colur   £5.00
Triniaethau Amranflew ac Aeliau o £3.00
Cwyro Coes Lawn   £8.00
Cwyro Hanner Coes o £6.00
Bicini   £4.00
Cwyro Wyneb   £3.00
Tylino Corff   £10.00
Tylino Corff (Cwrs o 5)   £40.00
Tylino Aromatherapi   £12.00
Tylino Aromatherapi (Cwrs o 3)   £30.00
Adweitheg   £8.00
Adweitheg (Cwrs o 5)   £35.00
Triniaethau Corff Arbenigol   £7.00
Triniaethau Corff Arbenigol (Cwrs o 4)   £24.00
Blaenau Ewinedd   £11.00
Blaenau Acrylig   £15.00
Amlapiau Sidan   £6.00
Trin Dwylo / Trin Traed   £6.00

Gostyngiadau ar gyfer Staff a Myfyrwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot. Gellir rhoi costau unigol ar gyfer archebion bloc.

Am apwyntiadau neu wybodaeth bellach ynglyn â gwasanaethau a chynnyrch, cysylltwch â'r:

Dderbynfa: 01639 648582
E-bost: Linda.daniels@nptc.ac.uk