MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau yn NPTC

Newyddion a Digwyddiadau

Yn dangos 1 i 20 allan o 326 erthyglau
Mae myfyrwyr entrepreneuraidd yn cael blas ar Ffrainc

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd yn cael blas ar Ffrainc

Ooo la la...Mae myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC Kimberley Riley, Abi Ddraenen, Georgina Webster ac Alaskia Rogers yn ymuno ag aelodau eraill o'r gymuned ar daith i'r efeilldref Les Herbier yn Ffrainc

16/06/2017

Continue Reading >>

Dathlu Syniadau Mawr Grŵp NPTC

Dathlu Syniadau Mawr Grŵp NPTC

Bydd disgyblion o Grŵp Colegau NPTC o golegau yn broliou syniadau yn erbyn y myfyrwyr gorau o golegau, prifysgolion a diwydiant o ar draws Cymru yn hwyrach y mis yma.

27/03/2017

Continue Reading >>

Dyfarnur Wobr Gyntaf i Fyfyrwyr o Grŵp Nptc Mewn Cystadleuaeth Ddylunio

Dyfarnur Wobr Gyntaf i Fyfyrwyr o Grŵp Nptc Mewn Cystadleuaeth Ddylunio

Mae grŵp o fyfyrwyr o Grŵp Colegau NPTC (Colegau Castell-nedd Porth Talbot) wedi dod ir brig mewn cystadleuaeth ddylunio flaenllaw ar l creu cyfarpar arbenigol er mwyn annog disgyblion ysgol ar hyd a lled Cymru i ddewis llwybrau galwedigaethol.

24/03/2017

Continue Reading >>

Mae Syniad gwych David yn llwyddiant ysgubol

Mae Syniad gwych David yn llwyddiant ysgubol

Mae David Vaughan, disgybl Busnes Lefel 3 sydd yn mynychu Coleg Bannau Brycheiniog (rhan o Grŵp Colegau NPTC) wedii tharo hi ir dim a chreu syniad busnes sydd newydd ennill y disgybl wobr am ei ymdrechion.

24/03/2017

Continue Reading >>

Busnes Harddwch Isabelle yn Blodeuo yn Centerprise

Busnes Harddwch Isabelle yn Blodeuo yn Centerprise

Mae un o gyn-fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC yn profi bod modd cyfuno syniadau da a harddwch i sefydlu busnes llwyddiannus.

06/02/2017

Continue Reading >>

Mentora Interniaid Menter

Mentora Interniaid Menter

Maer byd addysg a diwydiant wedi dod ynghyd i helpu myfyrwyr i gaffael y sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i baratoi ar gyfer y byd gwaith.

06/02/2017

Continue Reading >>

Buddugoliaeth gampus Hazel

Buddugoliaeth gampus Hazel

Mae Hazel Wilson o Grŵp Colegau NPTC wedi bod yn dadbacio ei chit bowls ai phasbort unwaith eto ar l dychwelyd i Gymru yn sgil ei buddugoliaeth ddiweddaraf mewn pencampwriaeth bowls dramor.

26/01/2017

Continue Reading >>

Un on graddedigion yn cyrraedd rownd derfynol gwobrau addysg

Un on graddedigion yn cyrraedd rownd derfynol gwobrau addysg

Mae Deborah Morgan, un o raddedigion Grŵp Colegau NPTC ym maes Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau, wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Addysg Prydain.

24/01/2017

Continue Reading >>

Tm Merched Cymrun paratoi ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Tm Merched Cymrun paratoi ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae Kelsey Jones, myfyrwraig Chwaraeon Lefel 3 o Grŵp Colegau NPTC, wedi bod yn mwynhau heulwen Sbaen ar l cael ei henwi yng ngharfan rygbi merched Cymru ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

23/01/2017

Continue Reading >>

Prentisiaid a chyflogwyr yn dathlu llwyddiant cwrs adeiladu

Prentisiaid a chyflogwyr yn dathlu llwyddiant cwrs adeiladu

Yn ddiweddar, daeth prentisiaid, staff addysgu a chyflogwyr lleol ynghyd ar Gampws Grŵp Colegau NPTC yn y Drenewydd i ddathlu llwyddiant un o gyrsiau adeiladu newydd y Coleg.

20/01/2017

Continue Reading >>

Dosbarth meistr gyda Guthrie Govan

Dosbarth meistr gyda Guthrie Govan

Yn ddiweddar, dychwelodd y gitarydd adnabyddus, Guthrie Govan, i Ganolfan y Celfyddydau Nidum i roi dosbarth meistr arbennig i fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC.

18/01/2017

Continue Reading >>

Bwrsariaethau ir myfyrwyr sydd wedi perfformio orau

Bwrsariaethau ir myfyrwyr sydd wedi perfformio orau

Cafodd myfyrwyr newydd Grŵp Colegau NPTC eu gwobrwyo am eu llwyddiant rhagorol yn eu harholiadau TGAU.

18/01/2017

Continue Reading >>

Gwobr Ymddiriedolaeth Saraswati

Gwobr Ymddiriedolaeth Saraswati

Mae pedwar myfyriwr haeddiannol wedi ennill cyfran o gronfa ymddiriedolaeth gwerth 30,000 a roddwyd i Grŵp Colegau NPTC yn 2007 gan breswyliwr lleol di-enw.

18/01/2017

Continue Reading >>

Gwobrwyo myfyrwyr galwedigaethol rhagorol

Gwobrwyo myfyrwyr galwedigaethol rhagorol

Cafodd myfyrwyr sydd wedi perfformion rhagorol ar gyrsiau galwedigaethol Grŵp Colegau NPTC eu gwobrwyo am eu llwyddiant neilltuol yn ystod eu blwyddyn gyntaf yn y Coleg.

18/01/2017

Continue Reading >>

Ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliant

Ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliant

Cafodd ysgoloriaethau chwaraeon a diwylliant eu dyfarnu i fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC iw helpu i gyflawni eu huchelgais.

18/01/2017

Continue Reading >>

Morlyn Llanw Abertawe yn rhoi gobaith i fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC

Morlyn Llanw Abertawe yn rhoi gobaith i fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC

Maer myfyrwyr peirianneg ar gampws Grŵp Colegau NPTC yng Nghastell-nedd yn credu y gallent elwa or morlyn llanw gwerth 1.3bn a allai gael ei adeiladu ym Mae Abertawe.

16/01/2017

Continue Reading >>

Llwyddiant i Fyfyrwyr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Llwyddiant i Fyfyrwyr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Daeth llwyddiant i ran pencampwyr chwaraeon raced Grŵp Colegau NPTC ym Mhencampwriaeth Chwaraeon Colegau Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Glyndŵr.

11/01/2017

Continue Reading >>

Myfyrwyr busnes yn mynd ir afael  gwm cnoi

Myfyrwyr busnes yn mynd ir afael gwm cnoi

Mae myfyrwyr busnes Grŵp Colegau NPTC wedi bod yn annog y cyhoedd i helpu i lanhau strydoedd Castell-nedd fel rhan o fenter gymunedol newydd.

09/01/2017

Continue Reading >>

Myfyrwyr a sefydliadau lleol yn gobeithio am lwyddiant yng nghystadleuaeth Sied y Flwyddyn

Myfyrwyr a sefydliadau lleol yn gobeithio am lwyddiant yng nghystadleuaeth Sied y Flwyddyn

Mae grŵp o fyfyrwyr lleol Grŵp Colegau NPTC bellach yn gweld ffrwyth eu llafur ar l iddyn nhw gwblhau eu sied unigryw, Y Pod Crefft, ac maen nhwn aros i glywed a yw eu cysyniad creadigol wedi ennill gwobr Sied y Flwyddyn 2017.

20/12/2016

Continue Reading >>

Mae Myfyriwr Talentog yn ymbaratoi ar gyfer Cystadleuaeth WorldSkills Uk

Mae Myfyriwr Talentog yn ymbaratoi ar gyfer Cystadleuaeth WorldSkills Uk

Mae Josh Wells, sef myfyriwr plastro o flaen y gad or Grŵp o Golegau NPTC, wedi bod wrthin perffeithio eu sgiliau i baratoi ar gyfer rownd derfynol y Gystadleuaeth WorldSkills UK ym Mirmingham yr wythnos nesaf.

10/11/2016

Continue Reading >>

Yn dangos 1 i 20 allan o 326 erthyglau