MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Business, Tourism and Management

Ysgolion

Ysgol Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

Ysgolion

Ysgol Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

Mae'r Ysgol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar bob lefel. Mae meysydd y cwricwlwm yn cynnwys:

  • Busnes, Cyfrifeg, Teithio a Thwristiaeth, Hamdden, Manwerthu, Gweinyddiaeth Busnes a Rheolaeth

Mae myfyrwyr yn mwynhau profiad dysgu llawn arywiaeth. Mae hyn yn cynnwys cwmni practis ar gyfer astudiaethau busnes. Mae myfyrwyr yn sefydlu eu cwmniau eu hun,yn cael eu penodi i swyddi amrywiol gan fasnachu ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol. Maent yn mynychu ffeiriau masnach yn Ewrop a'r DU gan fod yn llwyddiannus wrth ennill gwobrau 'Best Company' am nifer o flynyddoedd, ac yn ddiweddar aethant i Ffair Fascach Efrog Newydd wedi'u gwahodd oherwydd eu rhagoriaeth barhaol.

Mae Busnes Manwerthu yn rhywbeth newydd sy'n cael ei gynnig gan yr ysgol sef cymhwyster arbenigol ar lefel 3 yn y diwydiant deinamig hwn sy'n symud yn gyflym yn cynnwys meysydd megis logisteg a marchnata yn ogystal â gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae myfyrwyr mewn Teithio a Thwristiaeth yn trefnu digwyddiadau ac yn y gorffennol, mae'r digwyddiadau wedi cynnwys Noson Ysbrydion yng Nghastell Craig-y-Nos a Noson Thema Americanaidd', yn ogystal â chynnal parti Nadolig i blant. Maent hefyd yn gorfod ymweld ag amrywiaeth o sefydliadau teithio a thwristiaeth yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae Safon U mewn Teithio a Thwristiaeth yn ogystal â'r Safon U mewn Astudiaethau Hamdden yn dal yn boblogaidd.

Mae gan fyfyrwyr sy'n meddu ar sgiliau gweinyddol a sgiliau TG gymwysterau y mae mawr alw amdanynt mewn amgylchedd gwaith modern heddiw. Mae'r cyrsiau hyn yn darparu cymwysterau ar gyfer myfyrwyr, cymwysterau sydd eisiau ar gyflogwyr. Mae myfyrwyr yn sefyll arholiadau pryd maent yn teimlo yn barod ac mae'n bosibl iddynt adael ar ôl un flwyddyn gan ddechrau swydd gyda chymhwyster Lefel 2 OCR, neu gwblhau ail flwyddyn er mwyn ennill cymwysterau Lefel 3. Mae'r myfyrwyr ar y cyrsiau hyn fel arfer yn ffeindio swydd addas wrth gwblhau eu hastudiaethau.

Mae'r Ysgol yn cynnig amrywiaeth o raglenni ar gyfer oedolion. Ar gyfer myfyrwyr sy'n meddu ar gymhwyster Lefel 3 neu gymhwyster tebyg, mae HNC/D mewn Teithio a Thwristiaeth ar gael ar sail amser llawn, rhan-amser neu yn ystod y dydd neu nos. Gall myfyrwyr symud ymlaen i Radd Anrhydedd ran-amser mewn Rheolaeth Busnes. I gyfrifwyr ar eu prifiant mae cymhwyster yr 'Association of Accounting Technicians' (AAT) ar gael ar sail rhan-amser ar Lefelau 2, 3 a 4. Gall myfyrwyr wedyn symud ymlaen i ddilyn arholiadau Proffesiynol 'ACCA' yn y coleg. Mae cyrsiau rhan-amser eraill yn cynnwys: Cyfrifon Cyfrifiadurol gan gynnwys Cyflogres.

Mae'r sgiliau a'r cyrsiau a ddarperir o fewn i'r Ysgol yn paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd a gwaith gyda'r sgiliau y mae cyflogwyr yn edrych amdanynt, fel y cydnabuwyd yn yr "Arolwg Sgiliau Dyfodol Cymru".