MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Catering, Hospitality and Agriculture

Ysgolion

Ysgol Arlwyo, Pobi a Lletygarwch

Lleolir yr Ysgol Arlwyo, Pobi a Lletygarwch mewn bloc annibynnol a adeiladwyd i'r pwrpas sy'n cynnwys bwyty hyfforddi, siop fara ynghyd â cheginau cynhyrchu arbenigol, poptai ac ystafelloedd dysgu.

Dros y blynyddoedd mae'r ysgol wedi cadw ei henw da o ran cynhyrchu hyfforddiant o ansawdd uchel ymhob agwedd ar ddarparu cyrsiau. Yn ddiweddar mae myfyrwyr wedi cyflawni Medalau Rhagoriaeth mewn Crefft Siwgr, medalau Aur, Arian ac Efydd am eu sgiliau coginio a gwasanaeth sydd i'w gweld yn y bwyty hyfforddi Blasus a'r siop goffi. Mae gan yr ysgol hefyd siop fara, Y Pobty lle y mae'r myfyrwyr pobi yn gwerthu eu bara a'u teisennau. Mae'r cyfleusterau i gyd ar agor i'r cyhoedd yn ystod y tymor.

Mae cyfleoedd gyrfa a chyflogaeth yn wych ac mae gennym gyn-fyfyrwyr dros y byd i gyd yn ogystal â mewn uwch swyddi mewn sefydliadau lleol.

Mae gennym dîm ymroddedig o staff sy'n monitro cynnydd y myfyrwyr yn agos. Gall myfyrwyr rhan-amser wella eu sgiliau yng ngweithle'r Coleg, ar lefel 2 a 3 ymhob agwedd ar arlwyo, pobi a lletygarwch.

Darperir cyrsiau gan ddechrau am Lefel mynediad 1 mewn Arlwyo hyd at lefel 5 HND mewn Lletygarwch.

Dyma'r prif gymwysterau amser llawn a rhan-amser:

  • Coginio Proffesiynol a Gwasanaeth Bwyd Lefelau 1 - 3
  • Pobi a Patisserie Lefelau 1 - 3
  • Crefft Siwgr a Blodau Siwgr Lefelau 1 - 3
  • Goruchwylio Lletygarwch Lefel 3
  • Rheoli Lletygarwch Lefel 4/5

Mae cyrsiau byrion hefyd ar gael o fewn i'r Ysgol mewn Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch Sylfaenol, Maetheg a Bwyta'n Iach.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Judith Williams Pennaeth yr Ysgol.