MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Computing and Information Technology

Ysgolion

Yr Ysgol Gyfrifiadura a TG

O gyrsiau rhan amser ar lefel Cyflwyniad i Gyfrifiadura a TG i gyrsiau amser llawn, fel HND mewn Cyfrifiadura, mae gan yr Ysgol Gyfrifiadura a TG gwrs i ddiwallu eich anghenion.

Cyrsiau Rhan Amser

Ar draws 4 campws, mae'r Ysgol Gyfrifiadura a TG yn cyflenwi cyrsiau rhan amser mewn ystod o bynciau, o rai hamdden hollol, fel sut i ymgyfarwyddo â defnyddio camera digidol a phrosesu a thrin y ddelwedd, i gyrsiau â gogwydd mwy diwydiannol, fel City & Guilds mewn Cymorth Systemau a Gweinyddu Rhwydwaith.

Cynigir hefyd gyrsiau fel Meddalwedd Gyfrifiadurol Lefelau 1/2/3 sy'n caniatáu i'r dechreuwr llwyr symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3, gan ennill profiad gwerthfawr mewn prosesu geiriau, cronfeydd data, taenlenni, cyhoeddi pen desg, graffeg cyflwyno a defnydd o'r rhyngrwyd. Cwrs poblogaidd iawn yw'r Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd y gellir ymgymryd ag ef hefyd ar sail dysgu o bell.

Cyflenwir y cyrsiau hyn yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar fore Sadwrn.

Cyrsiau Amser Llawn

Wedi'u hanelu at fyfyrwyr sydd eisiau ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn Cyfrifiadura a TG, cyflenwir y cyrsiau hyn dros ddau gampws gydag ystod o lefelau mynediad, o GNVQ Sylfaen mewn Cyfrifiadura a TG, i HND mewn Cyfrifiadura.

Mae'r cyrsiau amser llawn hefyd yn cynnwys y Safon Uwch Gymwysedig mewn Cyfrifiadura a TG, Safon Uwch mewn Cyfrifiadura a Safon Uwch mewn TG. Mae'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr yn symud ymlaen i Addysg Uwch, gan ennill gradd neu HND.

Adnoddau

Defnyddir y galedwedd a'r feddalwedd ddiweddaraf yn yr Ysgol ac mae gan yr holl Gyfrifiaduron Personol fynediad i'r rhyngrwyd mewn Canolfan Ddysgu Electronig o'r radd flaenaf. Defnyddir meddalwedd fel cyfres Macromedia yn helaeth. Gwneir gwaith adeiladu Cyfrifiaduron Personol a datblygu rhwydweithiau mewn labordai pwrpasol.

CIT Chwriwcwlwm fap

Chlecia 'ma at golyga 'r Chwriwcwlwm fap