MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Engineering

Ysgolion

Yr Ysgol Beirianneg

Mae'r Ysgol Beirianneg yn cynnwys rhaglenni astudio amser llawn a rhan amser a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion cyflogwyr yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd.

Cydnabyddir yr holl raglenni cymwysterau a gynigir yn genedlaethol a byddant yn gwella gobeithion myfyrwyr o gael gwaith o fewn eu disgyblaeth Peirianneg ddewisedig.

Mae'r adnoddau peirianneg yn cynnwys cyfleuster newydd ei adeiladu sy'n gartref i dri phrif Weithdy Peiriannu, sy'n cynnwys nifer o durnau, llifanwyr, peiriannau llyfnu arwyneb a pheiriannau rheolaeth rifiadol gyfrifiadurol (CNC) modern.

Yn ogystal, rydym wedi caffael dwy ganolfan peiriannu awtomatig cyflymder uchel cobra a reolir gan gyfrifiadur.

Yn gysylltiedig ‚'r prif Weithdai y mae cyfleusterau arbenigol sy'n cynnwys systemau cyfrifiadurol ar gyfer hyfforddiant mewn rhaglennu CNC, Dylunio ‚ Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a system fesur 3D chwiliedydd cyffwrdd.

Mae'r adeilad hefyd yn gartref i weithdy SaernÔo a Weldio cyfarparedig sy'n cwmpasu pob agwedd ar gymwysiadau weldio, gweithdy Hydroleg, gweithdy Niwmateg / Electro-Niwmateg a Chynnal a Chadw, ynghyd ‚ labordy Technoleg Dylunio arbenigol.

Wedi'u lleoli ar yr un campws y mae'r Labordai Peirianneg Drydanol / Electronig, Ystafelloedd Dosbarth ac ystafelloedd Cyfrifiaduron, sy'n cynnwys adnoddau i gefnogi addysg o safon lefel mynediad i Radd Sylfaen, yn ogystal ‚ gweithdy Hyfforddiant Cerbydau Modur modern iawn.

Ar Gampws Afan, mae gennym ail weithdy Hyfforddiant Cerbydau Modur a Chanolfan Hyfforddiant Trydanol arbenigol.

Mae'r Ysgol Beirianneg yn cynnig rhaglenni astudio sy'n dechrau ar Lefel Un, lle nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol wedi'u nodi a gellir cael lle ar y rhaglen drwy gyfweliad gyda Chydgysylltydd y Cwrs.

Rydym hefyd yn cynnig ystod lawn o raglenni ar Lefel 2 a Lefel 3 (gan gynnwys TAG Safon Uwch Technoleg Dylunio, TAG Safon Uwch Peirianneg a TAG Safon Uwch Electroneg).

Mae Peirianneg hefyd yn weithredol iawn wrth gyflenwi Hyfforddiant Prentisiaeth Fodern.

Mae rhaglenni Addysg Uwch ar gael hefyd drwy drefniadau gyda Phrifysgol Cymru a Phrifysgol Morgannwg (HNC, HND a Gradd Sylfaen).

Mae'r Ysgol yn ymfalchÔo yn y ffaith bod ganddi gyfradd cyflawniad myfyrwyr dda iawn.