MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd yn cael blas ar Ffrainc

Ooo la la...Mae myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC Kimberley Riley, Abi Ddraenen, Georgina Webster ac Alaskia Rogers yn ymuno ag aelodau eraill o'r gymuned ar daith i'r efeilldref Les Herbier yn Ffrainc

Cliciwch yma am fanylion...

Dance Students to Join the Black Eyed Peas in the Biggest Show on Earth

Dance students from NPTC Group of Colleges will set the global stage on fire when they perform alongside the Black Eyed Peas at the opening ceremony of the UEFA Champions League Final in Cardiff in a few weeks.

Cliciwch yma am fanylion...

Blooming Marvellous!

NPTC Group of Colleges’ horticulture department have won a Gold Medal for garden design at the Royal Welsh Spring Festival

Cliciwch yma am fanylion...

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO NPTC GROUP COLEG

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y
FIDEO NPTC GROUP COLEG

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO RADDIO DYDD CCNPT

CLICIWCH YMA I WYLIO FIDEO SEREMONI WOBRWYO NPTC

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO DYSGWR CYMORTH CCNPT

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO CYMORTH I DDYSGWYR NPTC

CLICIWCH YMA I GWYLIWCH Y FIDEO CCNPT ACADEMI CHWARAEON

CLICIWCH YMA I WYLIO FIDEO AM ACADEMI CHWAREON NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM SAFON U YN Y CYFRYNGAU YN NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM SAFON U YN Y CYFRYNGAU YN NPTC

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM BROSBECTWS NPTC 2011

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO AM BROSBECTWS NPTC 2011

Grwp NPTC

Mwy nag addysg yn unig

Unodd Grwp NPTC, sef Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt ar 1 Awst 2013. Erbyn hyn, mae Grwp NPTC yn un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru gan gwmpasu 30 y cant o ehangdir y wlad. Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar draws ei 12 campws ar gyfer mwy na 270,000 o breswylwyr o Dde i Ogledd Cymru. Rydym yn credu bod hyfforddiant a chymwysterau’n allweddol o safbwynt llawer o lwybrau gyrfaol a thrwy gynnig un o’r detholiad ehangaf o bynciau a chyfleoedd hyfforddi, bydd Grwp NPTC yn agor y drws i addysg a gyrfa llwyddiannus a gwerth chweil.

NPTC Group - More than just an education
  • Blasus Bwyty Hyfforddi Blasus Bwyty Hyfforddi
  • Meithrinfa Ddydd Lilliput Meithrinfa Ddydd Lilliput
  • Canolfan y Celfyddydau Nidum Arts Centre Canolfan y Celfyddydau Nidum Arts Centre
  • CCNPC Recriwtio CCNPC Recriwtio
  • Salonau masnachol Reds Salonau masnachol Reds
  • trainingwales trainingwales
  • academi academi
  • Salon Bannau Salon Bannau
  • Themes Restaurant Themâu Bwyty